Józef Królikowski & Franciszka Łepkowski Family Tree - Index
A B C D F G H I J K L M N O P R S T U W Z Ł
Agata (<1752 - )
Agnieszka (<1742 - <1773)
Agnieszka (<1746 - )
Agnieszka (<1754 - )
Agnieszka (<1827 - )
Agnieszka (<1829 - )
Agnieszka (<1832 - )
Anastazja (<1785 - )
Andrzej (<1779 - )
Anna (<1746 - ~1765)
Anna (<1760 - )
Anna (<1771 - )
Anna (<1783 - )
Anna (<1810 - )
Anna (~1815 - )
Barbara (<1775 - )
Constancja (<1757 - )
Dorota (<1752 - )
Dorota (<1756 - )
Elżbieta (~1741 - 1802)
Elżbieta (<1758 - )
Elżbieta (<1761 - )
Elżbieta (<1764 - )
Elżbieta (<1808 - )
Elżbieta (<1818 - <1859)
Elżbieta (<1830 - )
Ewa (<1764 - )
Ewa (<1783 - )
Franciszka (~1755 - 1786)
Franciszka (<1759 - )
Franciszka (<1772 - )
Helena (<1766 - )
Jadwiga (<1756 - )
Jadwiga (<1792 - )
Jadwiga (<1796 - )
Jadwiga (<1798 - )
Jadwiga (<1803 - )
Jósefa (<1816 - )
Józefina (<1789 - )
Julianna (<1844 - )
Julianna (<1861 - )
Katarzyna (<1747 - )
Katarzyna (<1750 - )
Katarzyna (~1753 - 1804)
Katarzyna (<1755 - )
Katarzyna (<1758 - )
Katarzyna (<1761 - )
Katarzyna (<1772 - )
Katarzyna (<1773 - )
Katarzyna (<1785 - )
Katarzyna (<1801 - )
Katarzyna (<1826 - )
Katarzyna (<1827 - )
Katarzyna (~1828 - )
Katarzyna (<1831 - )
Katarzyna (~1841 - 1878)
Katarzyna (1869 - 1946)
Krystyna (<1797 - )
Lucja (~1744 - 1815)
Lucja (<1802 - )
Magdelena (<1782 - )
Marianna (<1749 - <1811)
Marianna (<1752 - )
Marianna (<1754 - )
Marianna (<1755 - )
Marianna (<1756 - )
Marianna (<1761 - <1787)
Marianna (<1761 - )
Marianna (<1766 - <1822)
Marianna (<1769 - )
Marianna (~1770 - 1822)
Marianna (<1774 - )
Marianna (<1775 - )
Marianna (<1777 - <1810)
Marianna (<1779 - )
Marianna (<1786 - )
Marianna (<1789 - )
Marianna (~1795 - )
Marianna (~1795 - 1841)
Marianna (~1804 - )
Marianna (<1806 - )
Marianna (<1812 - )
Marianna (<1825 - )
Marianna (<1827 - )
Marianna (<1843 - )
Małgorzata (<1754 - )
Petronela (<1763 - )
Rozalia (<1757 - )
Teresa (<1756 - )
Teresia (~1750 - )
Urszula (<1779 - )
Wiktoria (<1786 - )
Zofia (~1721 - 1820)
Zofia (<1755 - )
Zofia (<1755 - )
Adamkiewicz
Anna (~1804 - )
Avau
Badaszewski
Anton (<1859 - )
Józef (1880 - )
Baderawski
Ignacy (~1780 - )
Barańska
Marianna (1812 - 1814)
Barański
Bartłomiej (~1775 - 1812)
Franciszek (<1804 - )
Jan (<1859 - )
Michał (<1863 - )
Wojciech (~1777 - )
Barmach
Jan (~1757 - )
Bartkowska
Marianna (~1813 - )
Bartkowski
Wawrzyn (~1786 - )
Bartnicka
Agnieszka (~1811 - 1814)
Anna (1805 - )
Elżbieta (<1746 - )
Bartnicki
Andrzej (~1773 - )
Anton (<1830 - )
Bartłomiej (~1738 - )
Filip (<1764 - )
Jan (<1752 - )
Jan (1770 - )
Jan (~1806 - 1811)
Józef (<1754 - )
Kazimierz (<1759 - )
Michał (~1770 - )
Michał (~1810 - 1811)
Tomasz (<1761 - )
Bartoszyńska
Barbara (~1774 - )
Katarzyna (<1779 - )
Belkowski
Józef (~1874 - )
Bielawki
Fabian (<1785 - )
Blocka
Marianna (~1817 - )
Bobrowski
Bogacka
Agnieszka (~1794 - )
Agnieszka (1834 - 1834)
Anna (1807 - )
Katarzyna (1844 - )
Marianna (~1776 - )
Marianna (1802 - )
Marianna (1836 - 1837)
Marianna (1847 - )
Bogacki
UNNAMED (<1749 - )
UNNAMED (<1829 - )
Bartłomiej (~1768 - 1837)
Jan (<1799 - )
Jan (1806 - )
Jan (1838 - )
Józef (<1787 - )
Katarzyna (1798 - )
Mateusz (~1815 - 1860)
Stanisław (1809 - )
Stanisław (1841 - )
Wojciech (<1868 - )
Borkowski
Jakub (~1796 - )
Brant
Barbara (1775 - )
Kazimierz (<1756 - )
Bucha
Agnieszka (1812 - )
Agnieszka (~1823 - 1834)
Andrzej (~1812 - 1813)
Bartłomiej (<1831 - )
Franciszek (~1775 - )
Franciszek (1810 - )
Jan (1808 - )
Jan (~1817 - )
Julianna (1815 - 1816)
Katarzyna (~1822 - <1864)
Kazimierz (~1741 - )
Marianna (1814 - 1814)
Marianna (~1821 - )
Mateusz (<1789 - )
Mateusz (~1843 - 1843)
Michał (~1771 - )
Tomasz (~1811 - 1812)
Buchalski
Jan (<1758 - )
Józef (1776 - )
Błaszkowicz
Bartłomiej (<1774 - )
Katarzyna (<1758 - )
Chmielewska
Joanna (1779 - )
Julianna (<1782 - )
Petronela (<1771 - )
Chmielewski
Szymon (<1757 - )
Ciechanowska
Marianna (~1803 - )
Ciesicka
Elżbieta (1835 - )
Józefa (1839 - )
Ciesicki
Jan (1803 - )
Marcin (~1775 - )
Ćwiartowski
Wawrzyn (~1764 - )
Ćwikowska
Anna (<1820 - )
Marianna (~1810 - )
Ćwikowski
Jakub (~1790 - )
Jan (~1784 - )
Marcin (~1793 - )
Cybrowski
Marcin (~1834 - )
Wawrzyn (~1826 - )
Cybulska
Marianna (<1829 - )
Cywińska
Jadwiga (<1799 - >1840)
Czaczkowska
Marianna (<1823 - )
Czarkowski
Norbert (<1788 - )
Czarnecka
Agnieszka (<1780 - )
Czarnecki
Anton (~1801 - )
Józef (<1759 - )
Czepkowski
Jakub (<1783 - )
Paweł (1805 - )
Dąbrowska
Marianna ( - 1805)
Marianna (<1844 - )
Dąbrowski
Mateusz (1802 - )
Wojciech (<1803 - )
Dąmbrowska
Jadwiga (1792 - )
Dąmbrowski
Jan (~1752 - )
Delewska
Marianna (~1823 - )
Deptowska
Jan (<1756 - )
Katarzyna (1775 - )
Domżał
Agnieszka (1783 - )
Jadwiga (1765 - )
Jan (1766 - )
Marianna (1770 - )
Stanisław (1774 - )
Szymon (<1746 - )
Wojciech (<1755 - )
Dulo
Dulska
Marianna (1801 - <1806)
Marianna (1806 - )
Rozalia (<1773 - )
Dulski
Bartłomiej (<1882 - )
Fabrionka
Agneszika (<1766 - )
Fanslow
Adam (1878 - )
Józef (~1882 - 1885)
Marianna (1876 - )
Michał (~1850 - )
Fenslau
Bronisław (~1895 - )
Genowefa (1901 - ~1928)
Ignacy (~1867 - 1924)
Wanda Jóżefa (1904 - )
Wladisław (~1899 - )
Zygmunt (~1897 - )
Fryia
Jan (~1802 - )
Fulkiewicz
Anna (1837 - )
Jakub (<1819 - )
Gadomska
Katarzyna (<1814 - )
Marianna (<1795 - )
Gadomski
Anton (1814 - )
Jakub (~1780 - )
Jakub (<1825 - )
Jan (<1777 - )
Jan (1823 - )
Gapiński
Stanisław (~1813 - )
Girzensham
Magdelena (~1776 - )
Golubska
Rozalia (<1836 - )
Gorczyńska
Anna (1808 - )
Apolonia (<1791 - )
Ewa (<1810 - )
Katarzyna (~1775 - )
Marianna (1806 - )
Gorczyński
Jakub (<1804 - )
Jan (<1783 - )
Jan (<1824 - )
Józef (<1827 - )
Paweł (1802 - <1809)
Paweł (~1809 - 1810)
Tomasz (<1795 - )
Walenty (1805 - 1805)
Gorecki
Piotr (<1844 - )
Górny
Dominik (~1770 - )
Gołębiewska
Anna (~1792 - )
Katarzyna (~1752 - )
Marianna (~1749 - >1820)
Gołębiewski
Jożef (<1775 - )
Mateusz (~1775 - )
Gołewicki
Andrzej (1773 - )
Marcin (<1748 - )
Wojciech (1776 - )
Grabowska
Anna (<1771 - )
Groniewska
Urszula (~1780 - )
Grunkowski
Tomasz (<1767 - )
Gruzlewska
Marianna (<1869 - )
Grynagel
Jan Leopold (1837 - )
Karol (~1806 - )
Grzankowski
Konstancja (~1812 - )
Grzywiński
Chester (~1902 - ~1989)
Głowacka
Anna (1830 - )
Elżbieta (<1812 - )
Elżbieta (~1836 - )
Joanna Marianna (1827 - )
Karolina (<1814 - )
Ludwika (~1821 - )
Marianna (1832 - )
Głowacki
Ignacy (~1781 - <1862)
Ignacy (~1816 - )
Ignacy (1827 - 1827)
Kaspar (~1793 - )
Hapczyński
Jan (<1783 - )
Harwicka
Jadwiga (~1775 - )
Horkowska
Agnieszka (1810 - )
Anna (1803 - <1813)
Anna (1813 - )
Franciszka (<1791 - ~1824)
Katarzyna (1809 - )
Marianna (1801 - <1808)
Marianna (1808 - )
Horkowski
UNNAMED (<1789 - )
Jan (1795 - )
Szczepan (~1765 - )
Imzewski
Rozalia (~1800 - )
Inotlewski
Jan (<1833 - )
Marcin (~1833 - )
Jabłoński
Józef (<1861 - )
Kazimierz (~1825 - 1832)
Maciej (<1804 - )
Marcin (~1774 - )
Jankowska
Franciszka (~1761 - )
Jadwiga (1799 - >1822)
Katarzyna (~1798 - )
Katarzyna (<1820 - )
Konstancja (<1838 - )
Marianna (~1796 - >1819)
Paulina (1830 - )
Wiktoria (~1814 - 1815)
Wiktoria (~1815 - >1819)
Jankowski
Fabian (1804 - 1814)
Franciszek (~1769 - 1819)
Jan (~1801 - )
Jan (~1810 - 1814)
Mateusz (~1808 - >1819)
Stanisław Koska (1804 - <1819)
Jankulski
Paweł (<1756 - )
Jaraszewski
Mateusz (~1816 - )
Jarembowski
Wojciech (~1808 - )
Jaroszewska
Katarzyna (<1770 - )
Jarzembowski
Jan (<1825 - )
Jasińska
Franciszka (<1751 - )
Jasiński
Marcin (<1779 - )
Mateusz (1798 - )
Jaworska
Marianna (1773 - )
Jaworski
Mateusz (<1754 - )
Jurkiewicz
Helena (~1791 - )
Kaczyńska
Marianna (~1783 - )
Kalitowski
Andrzej (<1843 - )
Karawata
Jan (~1818 - )
Karbowska
Franciszka (<1829 - )
Karbowski
Anton (<1825 - )
Józef (<1824 - )
Karmińska
Marianna (<1812 - )
Karmiński
UNNAMED (<1827 - )
Anton (~1790 - )
Józef (<1839 - )
Julian (1829 - )
Mikołaj (<1830 - )
Karpińska
Katarzyna (<1761 - )
Konstancja (<1754 - )
Karpiński
Kazimierz (<1758 - )
Kedziowska
Marianna (~1785 - )
Kempiński
Marcin (~1809 - )
Kicka
Anna (~1743 - 1814)
Jan (<1775 - )
Katarzyna (1802 - )
Paweł (1793 - )
Rozalia (<1777 - )
Wojciech (1796 - )
Kilanowski
Anna (~1826 - )
Klimkiewicz
Katarzyna (1792 - )
Tomasz (~1780 - )
Klimowska
Anna (1865 - 1865)
Marianna (<1818 - )
Klimowski
Anton (1872 - 1874)
Jan (1859 - )
Józef (<1833 - )
Józef (1862 - )
Lukasz (~1830 - )
Maksymilian (~1787 - )
Wojciech (<1832 - )
Koniecki
Jakub (~1751 - )
Koperska
Justyna (~1810 - )
Koperski
Jakub (~1784 - )
Jan (~1816 - )
Józef (~1817 - )
Józef (~1835 - )
Kościecha
Agnieszka (<1776 - )
Franciszek (1785 - )
Ignacy (~1793 - )
Jan (<1771 - )
Józef (1790 - )
Katarzyna (<1773 - )
Marcin (<1764 - )
Marcin (<1768 - )
Marianna (<1760 - )
Wojciech (1782 - )
Kotlewski
Jan (~1799 - )
Wojciech (1833 - )
Kowalkowski
Adam (~1800 - 1833)
Kozłowska
Anna (~1801 - 1865)
Krainik
Adam (~1877 - 1877)
Agata (1776 - )
Agnieszka ( - 1819)
Agnieszka (1776 - )
Agnieszka (1784 - )
Agnieszka (~1795 - 1813)
Anna (<1779 - )
Anna (~1785 - 1786)
Anna (1809 - >1870)
Anna (~1840 - 1842)
Anton (1780 - <1870)
Barabara (~1759 - 1760)
Bonawentura (1773 - )
Elżbieta (1805 - )
Elżbieta (~1809 - 1813)
Fabian (1780 - )
Franciszek (~1780 - )
Franciszka (~1805 - >1822)
Helena (1874 - 1874)
Infant (1802 - )
Jakub (1799 - )
Jan (1812 - <1870)
Jan (~1829 - >1844)
Jan (~1840 - 1842)
Jan Nepomucen (1778 - )
Józef (<1852 - )
Julianna (1815 - <1870)
Julianna (~1828 - <1844)
Katarzyna (~1772 - 1773)
Katarzyna (1801 - 1881)
Katarzyna (~1804 - >1823)
Katarzyna (1804 - 1813)
Katarzyna (~1836 - <1844)
Kazimierz (<1801 - )
Lukasz (1773 - )
Lukasz (~1787 - 1820)
Lukasz (1805 - )
Marcin (<1757 - )
Marianna (<1771 - )
Marianna (1773 - 1773)
Marianna (1786 - 1787)
Marianna (~1798 - >1823)
Marianna (1799 - 1813)
Marianna (1804 - <1870)
Marianna (~1812 - 1813)
Marianna (~1814 - 1815)
Marianna (~1815 - 1824)
Marianna (~1815 - 1816)
Marianna (~1844 - 1845)
Mateusz (1807 - 1842)
Mateusz (~1833 - 1844)
Mateusz (~1868 - 1870)
Michał (~1795 - 1813)
Michał (1804 - >1823)
Mikołaj (~1751 - )
Paweł (~1704 - 1785)
Paweł (~1733 - 1814)
Paweł (1785 - )
Piotr (~1749 - 1778)
Rozalia (1804 - )
Salomea (1809 - <1870)
Stanisław (<1785 - )
Szymon (<1755 - )
Szymon (1796 - )
Tomasz (1775 - )
Wojciech (1788 - )
Krajewski
Jan (1804 - )
Kazimierz (<1785 - )
Stanisław (<1803 - )
Krauza
Józef (<1784 - )
Kreznik
Jadwiga (<1774 - )
Justyna (<1772 - )
Krolikoski
Ann Claire (1847 - 2008)
Królikowska
Antonina (1852 - )
Bronisława (1860 - 1863)
Bronisława (1865 - 1865)
Dorota (1783 - )
Józefa (~1861 - 1930)
Julianna (1865 - )
Katarzyna (1791 - )
Katarzyna (1803 - <1804)
Katarzyna (1804 - )
Katarzyna Marianna (1801 - <1803)
Marianna (<1756 - )
Marianna (1780 - )
Marianna (<1788 - )
Marianna (1857 - )
Marianna Marta (1779 - )
Walerya (1862 - )
Wladysława (1866 - )
Królikowski
Anastasia (~1909 - ~1930)
Andrzej (1867 - )
Anna (1916 - 1938)
Anton (1837 - )
Antoni (1901 - 1962)
Antoni (1921 - 1921)
Charlotte (~1907 - ~2003)
Frances (~1922 - 2005)
Franciszek (~1741 - )
Franciszek (1915 - <1920)
Helen (1914 - 1941)
Jakub (<1773 - )
Jakub (1798 - )
Jan (1790 - )
Jan (1831 - )
Józef (1782 - )
Józef (1807 - )
Jozef Jan (1875 - 1958)
Jozef Jan (~1901 - )
Kazimierz (~1739 - >1820)
Marcin (1795 - )
Marcin (1828 - )
Mateusz (<1784 - )
Michał (~1821 - )
Stanley Joseph (1919 - 1991)
Steffie (~1906 - 1995)
Szczepan (1826 - )
Tomasz (1792 - )
Tomasz (1792 - )
Tomasz (1793 - 1854)
Tomasz (~1828 - 1834)
Tomasz (1833 - 1834)
Krolowna
Marianna (~1772 - 1817)
Paweł (1803 - <1817)
Krukowska
Marianna (~1817 - 1862)
Kruszkiewicz
Anton (~1804 - 1870)
Kryger
Ignacy (~1789 - )
Wojciech (1832 - )
Krzejewska
Agnieszka (1781 - )
Krzejewski
Adam (<1763 - )
Krzemieniewska
Anna (<1854 - )
Krzemieniewski
Anton (<1754 - )
Krzyczakowska
Anastazja (~1771 - 1812)
Krzyżanowska
Barbara (<1762 - )
Kuchnitski
Lukasz (~1846 - )
Kuchnitzka
Franciszka (1881 - )
Marianna (1879 - )
Kulakowska
Anna (1850 - )
Katarzyna (1848 - 1848)
Marianna (1846 - 1847)
Kulakowski
Józef (1844 - )
Kazimierz (~1788 - )
Paweł (~1818 - )
Kusiński
Anton (<1863 - )
Józef (<1858 - )
Marcin (~1751 - )
Kwiatkowska
Anna (1775 - )
Anna (1831 - )
Anna Konstancja (1772 - )
Anna Konstancja (1789 - )
Barbara (1775 - )
Deograta (1770 - )
Elżbieta (1775 - )
Elżbieta (1785 - )
Jadwiga (<1868 - )
Katarzyna (1781 - )
Katarzyna (1810 - )
Magdalena (1789 - )
Marianna (1769 - )
Marianna (1771 - ~1820)
Marianna (1787 - )
Marianna (~1791 - >1862)
Weronika (~1821 - )
Zuzanna (1780 - )
Zuzanna (~1794 - )
Kwiatkowski
Andrzej (~1791 - )
Bartłomiej (<1756 - )
Benedykt (~1782 - )
Bonawentura (~1780 - >1841)
Franciszek (1781 - )
Franciszek (1781 - )
infant (1829 - 1829)
Jakub (1772 - )
Jan (1778 - )
Jan (<1787 - )
Jan (1831 - 1831)
Kazimierz (<1749 - )
Krystian (1785 - )
Lukasz (1806 - )
Maciej (<1813 - )
Marcin (1770 - )
Mateusz (<1770 - )
Michał (<1757 - )
Piotr (<1753 - )
Szczepan (<1751 - )
Walenty (<1759 - )
Wojciech (<1750 - )
Wojciech (1776 - )
Ladowska
Franciszka (1848 - )
Katarzyna (1842 - )
Marianna (1844 - )
Ladowski
Jan (1843 - 1845)
Szczepan (~1815 - <1881)
Laskewski
Józef (<1754 - )
Tomasz (1773 - )
Laskowska
Agnieszka (<1860 - )
Katarzyna (1782 - )
Laskowski
Andrzej (~1774 - )
Jan (<1754 - )
Jan (1773 - )
Mateusz (<1752 - )
Walenty (<1855 - )
Lechowska
Marianna (<1847 - )
Lechowski
Franciszek (<1843 - )
Lem Mon
Lendzion
Franciszka (<1852 - )
Lepkowska
Helen (1891 - )
Lucia (1900 - )
Sarah (1902 - )
Lepkowski
Edmund (1906 - )
Lewandowska
Barbara (1806 - )
Katarzyna (<1757 - )
Katarzyna (1802 - )
Lewandowski
Józef (~1805 - )
Józef Mikołaj (1810 - )
Mateusz (<1783 - )
Michał (1834 - )
Szymon (<1788 - )
Lichnerowicz
Bolesław (1886 - )
Elżbieta (<1754 - )
Józef (<1868 - )
Likorska
Anna (1880 - )
Leonora (1877 - )
Likorski
Jan (1887 - )
Józef (~1848 - )
Józef (1884 - )
Lipińska
Katarzyna (~1818 - )
Lipiński
Anton (1839 - )
Julian (~1815 - )
Lisowski
Jan (<1776 - )
Lopatecka
Wiktoria (<1763 - )
Lorene
Mateusz (~1791 - )
Lubański
Anton (~1796 - )
Lysińska
Agnieszka (1847 - 1860)
Anna (1858 - >1871)
Antonina (1853 - <1860)
Katarzyna (1849 - >1871)
Marianna (1846 - <1860)
Teresa (1860 - 1860)
Lysiński
UNNAMED (<1831 - )
Andrzej (~1820 - 1871)
Anton (~1852 - 1852)
Jan (1852 - 1853)
Józef (1854 - <1860)
Walenty (<1828 - )
Wincenty (1855 - >1871)
Maciejewski
Mateusz (<1767 - )
Stanisław (<1763 - )
Majewski
Franciszek (~1814 - )
Makowska
Franciszka (~1765 - )
Katarzyna (1775 - )
Marianna (1770 - )
Marianna (<1842 - )
Makowski
Anton (1784 - )
Michał (<1752 - )
Wincenty (1773 - )
Maliszewicz
Jakub (<1746 - )
Józef (1765 - )
Maliszewski
Wojciech (<1763 - )
Marckiewicz
Wawrzyn (~1768 - )
Marhon
Anna (~1841 - )
Markowska
Marianna (~1823 - )
Martinkus
Maternicka
Agnieszka (<1763 - )
Elżbieta (<1764 - )
Marianna (<1772 - )
Maternicki
Andrzej (<1799 - )
Kazimierz (<1800 - )
Marcin (<1774 - )
Walenty (<1773 - )
Maykowski
Jan (~1799 - )
Meysler
Katarzyna (1790 - )
Marcin (<1771 - )
Mierzejewski
Marcin (~1832 - )
Mikołajewski
Zuzanna (~1799 - )
Miszałowski
Franciszek (~1771 - )
Moczadłowska
Anna (<1778 - )
Katarzyna (<1796 - )
Moczadłowski
Andrzej (~1772 - )
Muczyńska
Katarzyna (<1845 - )
Muszyńska
Anna (~1832 - >1886)
Katarzyna (~1832 - )
Mysłowski
Anton (~1792 - )
Młekicka
Teofil (<1826 - )
Młekicki
Franciszek (<1830 - )
Nagurni
Elżbieta (~1769 - 1823)
Narożna
Zofia (~1880 - )
Nielowska
Katarzyna (1829 - )
Nielowski
Anton (<1804 - )
Anton (1826 - )
Wojciech (1823 - )
Nosarzawski
Paweł (1803 - )
Wojciech (<1844 - )
Nosarzewski
Jan (<1820 - )
Noth
Anna (~1828 - 1831)
Jan (~1786 - <1865)
Jan (~1836 - )
Marianna (1836 - )
Walenty (~1832 - )
Zuzanna (1832 - )
Nowicki
Jan (~1794 - )
Kazimierz (~1821 - 1822)
Ochockie
Agnieszka (~1774 - 1813)
Offiarowski
Franciszek (<1765 - )
infant (~1784 - 1785)
Paweł (1784 - )
Olpeter
Jan (1839 - )
Karol (~1803 - )
Olska
Marianna (~1806 - >1866)
Olszenski
UNNAMED (<1831 - )
Olszewska
Józefa (<1820 - )
Oronowski
Mateusz (<1772 - )
Ortowska
Katarzyna (1796 - )
Ortowski
Andrzej (<1775 - <1796)
Otowska
Marianna ( - <1849)
Pawlikowski
Paweł (<1773 - )
Pawłowska
Agnieszka (1813 - )
Agnieszka (~1842 - 1845)
Anna (1822 - )
Elżbieta (1806 - )
Katarzyna (~1789 - )
Katarzyna (<1805 - )
Róża (1811 - 1811)
Pawłowski
UNNAMED (<1786 - )
Andrzej (<1816 - )
Anton (~1839 - )
Ewa (1801 - )
Jakub (<1793 - )
Jakub (1805 - )
Jan (~1772 - )
Jan (<1785 - )
Jan (~1796 - 1819)
Jan (~1835 - )
Józef (~1832 - )
Katarzyna (1804 - )
Marcin (1805 - )
Marcin (1816 - 1816)
Tomasz (1806 - )
Piekańska
Katarzyna (<1817 - )
Marianna (~1786 - 1818)
Piekański
Jan ( - 1836)
Piórkowska
Elżbieta (<1826 - )
Marianna (<1761 - )
Piórkowski
Jan (~1771 - )
Piwońska
Anna (~1820 - <1857)
Polaniecki
Felicia (~1905 - )
Presiński
Paweł (<1783 - )
Priewska
Katarzyna (<1847 - )
Przenzykowska
Marianna (~1795 - )
Przycisz
Feliks (~1755 - )
Robertson
Rogowska
Justyna (1863 - )
Rogowski
Ignacy (<1844 - )
Romanowski
Agnieszka (~1796 - )
Ronowicz
Franciszka (1863 - )
Jan (1869 - )
Wojciech (<1845 - )
Rumińska
Marianna (<1754 - )
Rumiński
Mateusz (~1750 - )
Ruśkowska
Agnieszka (~1781 - 1870)
Agnieszka (~1817 - )
Anna (<1784 - )
Apolonia (~1790 - )
Apolonia (1865 - 1866)
Marianna (<1861 - )
Wiktoria (~1779 - )
Ruśkowski
UNNAMED ( - <1832)
UNNAMED (<1802 - )
Andrzej (~1822 - )
Anton (~1800 - )
Augustyn (~1740 - 1816)
Ignacy (~1816 - )
Jan (~1742 - 1810)
Jan (~1786 - )
Józef (<1782 - )
Ruszyński
Kazimierz (~1764 - )
Rutkowski
Józef (~1851 - )
Rybicka
Barbara (1791 - )
Rybicki
Ignacy (<1792 - )
Rysiewska
Marianna (~1772 - )
Salarski
Wawrzyn (~1799 - <1826)
Saniewska
Jadwiga (<1749 - )
Sątowska
Magdelena (~1763 - )
Marianna (<1750 - )
Marianna (~1867 - )
Małgorzata (~1883 - )
Sątowski
Mateusz (~1764 - )
Scheffer
Anna (~1874 - 1879)
Anton (1882 - 1883)
Jan (~1863 - 1865)
Jan (1869 - )
Józef (~1834 - )
Józef (1878 - )
Katarzyna (1865 - )
Marianna (1872 - )
Róża (1886 - )
Wladisław (1882 - )
Serowska
Marianna (<1786 - )
Sikorska
Sikorski
Józef (<1843 - )
Paweł (~1784 - )
Sobieska
Marianna (1835 - 1835)
Sobieski
Tomasz (~1797 - )
Sokotowska
Gertruda (<1754 - )
Sonlowski
Jan (1801 - )
Mateusz (<1782 - )
Sosnowska
Anna (~1839 - 1881)
Marianna (<1785 - )
Stanisława
Marianna (<1846 - )
Stefańska
Marianna (<1830 - )
Sumeracka
Agnieszka (1830 - )
Agnieszka (1835 - )
Anna (1838 - )
Antonina (1843 - )
Sumeracki
Wawrzyn (~1790 - )
Surowski
Jan (~1775 - )
Sweeney
Świniarski
Fabian Anton (~1856 - )
Szakaly
Szalwińska
Joanna (<1825 - )
Szalwiński
Jan (<1823 - )
Ludomir (~1781 - )
Szczech
UNNAMED (<1750 - )
Szczepańska
Anna (1808 - )
Katarzyna (~1792 - )
Marianna (1807 - )
Małgorzata (~1819 - <1844)
Szczepański
Wojciech (~1768 - 1814)
Szembowski
Józef (<1761 - )
Szlip
Fordynant (1837 - )
Karolina (~1800 - )
Szmetkowicz
Józef (<1748 - )
Szponkowski
Marcin (~1823 - )
Szymańska
Agnieszka (<1848 - )
Dorota (<1751 - )
Franciszka (~1837 - 1843)
Katarzyna (~1821 - ~1858)
Katharzyna (1839 - )
Marianna (<1762 - )
Marianna (~1785 - )
Marianna (~1798 - )
Teofila (1839 - )
Szymański
Franciszek (~1809 - )
Jan (<1823 - )
Józef (~1783 - )
Józef (1791 - )
Józef (1833 - )
Piotr (1830 - )
Tomasz (~1804 - )
sławicka
Katarzyna (~1777 - )
Sławicki
Paweł (~1773 - 1814)
Tesiński
Andrzej (~1794 - )
Tobaszewicz
Józefa (<1784 - )
Tomela
Augustyn (~1857 - )
Joanna (1884 - )
Trędowicz
Agnieszka (1789 - )
Andrzej (1790 - )
Anton (1780 - )
Jacek (<1757 - )
Jadwiga ( - 1784)
Jakub (~1773 - )
Jan (1776 - <1782)
Jan (1782 - )
Julianna (1784 - )
Marcin (<1760 - )
Marianna (1787 - )
Teofila (~1814 - 1815)
Wojciech (<1752 - )
Wojciech (1775 - )
Zofia (<1747 - )
Zofia (1797 - )
Turlip
Turowska
Agnieszka (1803 - )
Marianna (<1781 - )
Turowski
Anton (<1806 - )
Jan (1810 - )
Józef (~1765 - 1811)
Tykarska
Jadwiga (1770 - )
Marianna (<1785 - )
Tykarski
Anton (<1761 - )
Jan (<1752 - )
Tylicki
Wojciech (~1804 - )
Tyllicka
Anna (~1864 - )
Marianna (~1820 - )
Ulkowski
Andrzej (~1783 - )
Urdowska
Joanna (~1789 - <1843)
Urdowski
Marcin (<1813 - )
Mateusz (<1757 - )
Tomasz (1776 - )
Waldowska
Jadwiga (~1751 - )
Walkiewicz
Jakub (<1822 - )
Lukasz (1840 - )
Warelich
Anna (~1798 - ~1840)
Waszewski
Igancy (~1799 - )
Wenderlich
Małgorzata (~1795 - )
Wesołowksa
Agnieszka (<1827 - )
Wesołowska
Katarzyna (<1806 - )
Marianna (1824 - )
Rozalia (1825 - <1830)
Rozalia (1830 - )
Wesołowski
Wojciech (~1797 - )
Weylewska
Marianna (~1780 - )
Weyska
Ewa (<1783 - )
Więckiewicz
Jan (~1775 - <1813)
Jan (1812 - 1813)
Wierzbicka
Wierzbicki
Franciszek (~1788 - )
Williams
Wiśniewksa
Anna (1835 - )
Wiśniewska
Barbara (~1817 - )
Elżbieta (~1822 - 1831)
Katarzyna (<1749 - )
Katarzyna (1830 - )
Katarzyna (<1846 - )
Marianna (~1783 - )
Marianna (1798 - 1858)
Marianna (1833 - )
Wiśniewski
Andrzej (~1792 - )
Fabian (1770 - ~1820)
Józef (~1779 - )
Józef (1793 - )
Marcin (<1775 - )
Michał (1795 - )
Paweł (~1786 - )
Teodozja (<1798 - )
Wiszniewicz
Stanisław (<1830 - )
Witkiewicz
Józefina (~1809 - )
Witkowski
Aleksander (~1834 - )
Witowska
Salomea (~1801 - )
Woytysiak
Elżbieta (1775 - )
Michał (<1751 - )
Wrzaskowski
Jan (1844 - )
Wojciech (<1826 - )
Wrzensieńska
Agnieszka (>1852 - 1853)
Agnieszka (>1852 - 1853)
Agnieszka (1853 - )
Katarzyna (1849 - )
Katarzyna (1853 - )
Marianna (1846 - )
Wrzensieński
Franciszek (~1842 - 1844)
Wojciech (~1819 - )
Wrzeslińska
Katarzyna (~1792 - )
Wydrzeńska
Agnieszka (1847 - )
Marianna (1845 - )
Wydrzeński
Feliks (1849 - )
Jan (~1812 - )
Jan (1842 - )
Leonard (1880 - )
Zarzecka
Teofila (~1836 - )
Zarzecki
Joachim (1818 - <1859)
Zawalewicz
Kazimierz (1769 - )
Stanisław (<1750 - )
Żbikowska
Agata (<1783 - )
Agnieszka (~1809 - 1810)
Agnieszka (1851 - 1852)
Anastazja (1869 - 1869)
Anna (1809 - )
Anna (1811 - 1811)
Anna (1821 - >1853)
Anna (<1826 - )
Anna (~1838 - >1886)
Anna (1854 - 1861)
Anna (1867 - )
Antonina (1848 - )
Antonina (1873 - )
Ewa (1862 - 1862)
Franciszka (1873 - )
Franciszka (1877 - )
Julianna (~1862 - )
Katarzyna (~1791 - )
Katarzyna (1818 - <1853)
Katarzyna (1830 - 1833)
Katarzyna (~1835 - )
Katarzyna (1851 - 1853)
Katarzyna (1861 - 1866)
Marianna (~1799 - )
Marianna (<1805 - )
Marianna (1814 - )
Marianna (1833 - 1884)
Marianna (<1845 - )
Marianna (1855 - )
Marianna (<1886 - >1886)
Rozalia (1879 - )
Weronika (1855 - )
Zuzanna (~1851 - )
Żbikowski
UNNAMED ( - <1814)
Adam (1863 - )
Andrzej (1803 - 1804)
Andrzej (1816 - )
Andrzej (~1818 - 1845)
Anton (~1752 - 1822)
Anton (~1864 - 1864)
Jakub (1800 - 1805)
Jakub (1804 - 1804)
Jakub (~1818 - )
Jakub (1860 - 1860)
Jan (1808 - 1813)
Jan (1821 - >1882)
Jan (1858 - 1859)
Jan Stanisław (1814 - 1814)
Józef ( - <1840)
Józef (1826 - >1884)
Józef (1849 - <1862)
Józef (1860 - 1860)
Józef (1876 - )
Leo (1853 - <1862)
Leonard (1853 - )
Lukasz (1807 - )
Marcin (1805 - 1812)
Marcin (1818 - >1880)
Marcin (1853 - <1862)
Mateusz (~1771 - 1812)
Mateusz (1805 - )
Michał (~1725 - 1811)
Narcyz (1808 - )
Piotr (~1767 - )
Piotr (~1834 - 1859)
Walenty (1880 - )
Wincenty (1871 - )
Wladisław (1880 - 1886)
Wojciech (~1789 - 1870)
Wojciech (1797 - )
Wojciech (1823 - 1861)
Wojciech (1829 - <1870)
Zelazne
Jan (<1756 - )
Józef (1774 - <1776)
Józef (1776 - )
Katarzyna (1778 - )
Marianna (<1759 - )
Zentarski
Jan (1826 - )
Paweł (<1808 - )
Zielińska
Agnieszka (1774 - )
Katarzyna (<1859 - )
Marianna (<1846 - )
Zieliński
Bartłomiej (<1850 - )
Franciszek (~1835 - )
Jan (~1817 - )
Józef (~1784 - )
Mikołaj (<1753 - )
Stanisław (~1835 - )
Zimakowska
Elżbieta (1778 - )
Katarzyna (1785 - 1785)
Marianna (1775 - 1804)
Zimakowski
Jan (~1709 - 1790)
Jan (1790 - 1790)
Mateusz (1773 - )
Walenty (1782 - )
Ziółkowska
Agnieszka (~1796 - )
Agnieszka (~1803 - )
Agnieszka (1808 - >1817)
Agnieszka (1818 - )
Anna (1803 - 1806)
Anna (~1840 - )
Anna (1850 - )
Anna (~1854 - )
Dorota (<1845 - )
Ewa (<1775 - )
Franciszka (1796 - 1870)
Jadwiga (1810 - >1817)
Julianna (<1868 - )
Katarzyna (1793 - 1824)
Katarzyna (1813 - )
Katarzyna (1815 - >1847)
Katarzyna (<1819 - )
Katarzyna (<1822 - )
Katarzyna (1831 - )
Katarzyna (1845 - )
Katarzyna (<1857 - )
Katarzyna (1858 - )
Lucja (1869 - 1870)
Marianna (~1775 - )
Marianna (1780 - )
Marianna (~1794 - )
Marianna (1801 - 1831)
Marianna (1816 - 1817)
Marianna (1820 - <1824)
Marianna (1824 - >1850)
Marianna (1848 - )
Marianna (1850 - )
Tekla (~1802 - )
Ziółkowski
UNNAMED (<1744 - )
UNNAMED (<1787 - )
Andrzej (~1754 - 1811)
Andrzej (~1771 - 1829)
Andrzej (1810 - >1845)
Andrzej (<1829 - )
Anton (1801 - )
Anton (1817 - >1850)
Anton (1824 - )
Anton (<1857 - )
Anton (~1864 - 1866)
Anton (1876 - )
Bartłomiej (~1754 - 1829)
Ignacy (1775 - )
Jakub (<1758 - )
Jakub (1813 - >1817)
Jakub (1822 - )
Jan (~1780 - 1841)
Jan (1803 - )
Jan (1805 - )
Jan (1806 - )
Jan (1809 - <1811)
Jan (1845 - )
Jan (1849 - )
Jan (1884 - 1884)
Józef (1809 - 1810)
Józef (1821 - )
Leo (1866 - )
Lukasz (1809 - )
Lukasz (1842 - )
Maciej (1867 - )
Marcin (<1790 - )
Marcin (1848 - )
Mateusz (~1806 - )
Paweł (~1714 - 1805)
Paweł (1809 - )
Sebastian (<1761 - )
Stanisłaus (1798 - 1802)
Stanisłaus (1813 - )
Teodor (1878 - )
Walenty (1799 - )
Wojciech (~1809 - 1813)
Zygmunt (1813 - )
Zygmunt
Feliks (<1799 - )
Grzegorz (~1756 - )
Jan (<1839 - )
Józef (<1780 - )
Katarzyna (1799 - )
Katarzyna (<1843 - )
Konstancja (1804 - )
Marianna (~1786 - )
Urzula (1801 - )
Walenty (~1788 - 1811)
Zygmuntowska
Barbara (<1815 - )
Zygmuntowski
UNNAMED (<1830 - )
Łepkowska
Agnieszka ( - >1881)
Agnieszka (~1780 - <1818)
Agnieszka (1834 - 1852)
Agnieszka (~1836 - >1873)
Agnieszka (1877 - >1885)
Anastazja (1881 - <1884)
Anna (~1783 - 1805)
Anna (1824 - <1847)
Anna (1844 - 1866)
Anna (1869 - 1875)
Franciszka (~1840 - >1866)
Franciszka (1869 - 1870)
Franciszka (1877 - 1959)
Julianna (1877 - 1885)
Katarzyna (~1770 - )
Katarzyna (1811 - 1881)
Katarzyna (1822 - >1847)
Katarzyna (~1863 - )
Katarzyna (1863 - 1866)
Katarzyna (~1880 - 1882)
Marianna (1805 - 1805)
Marianna (1807 - )
Marianna (1814 - 1819)
Marianna (~1816 - )
Marianna (1822 - 1860)
Marianna (~1858 - >1888)
Marianna (1873 - 1875)
Małgorzata (~1775 - )
Teofila (1866 - >1881)
Weronika (1881 - )
Łepkowski
UNNAMED (<1759 - )
Andrzej (~1778 - )
Anton ( - >1881)
Anton (1821 - 1822)
Anton (~1833 - >1866)
Anton (1837 - >1886)
Edward (1809 - <1881)
Franciszek ( - >1881)
Franciszek (1824 - 1852)
Jakub (<1863 - >1891)
Jan (1827 - <1852)
Jan (1832 - >1881)
Jan (1858 - >1885)
Jan (1860 - 1925)
Jan (1873 - 1884)
Jan (1888 - )
Józef (1828 - 1828)
Józef (1851 - >1852)
Józef (1860 - >1885)
Leonard (1849 - 1849)
Lukasz (1809 - 1877)
Michał (~1767 - )
Roman (1887 - )
Szymon (1796 - 1847)
Teodor (1880 - >1881)
Tomasz (~1771 - 1852)
Tomasz (1832 - 1885)
Walenty (1828 - >1881)
Walenty (1866 - >1888)
Walerian (~1732 - 1811)
Wojciech ( - >1881)